Dokumenty do pobrania:

Uczestnictwo publiczności w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Imprez dostępnym pod adresem: http://szkolamuzyczna.niwiska.pl/index.php/pl/dokumenty-szkolne/regulamin-imprez