Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach

ZASADY WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW

 

 

Wypożyczenie instrumentu (do domu): 100,00 zł na rok szkolny, czyli 10,00 zł na miesiąc.

Jeżeli instrument był wypożyczony w czasie trwania wakacji to dodatkową opłatą jest 20 zł (lipiec i sierpień)

 

Warunkiem wypożyczenia instrumentu jest:

  • obecność osoby wypożyczającej (rodzic z dowodem osobistym)
  • obecność osoby poręczającej (ktoś znajomy lub z rodziny, lecz nie drugi rodzic, z dowodem osobistym)
  • wniesienie opłaty za wypożyczenie instrumentu na cały rok szkolny - opłata ta jest obowiązkowa.


Opłata jest pobierana z góry za cały rok szkolny.

W sekretariacie Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach, u p. Agnieszki Reguły należy składać wniosek i wypełniać wszelkie formalności związane z wypożyczaniem instrumentów. Przy wypożyczaniu wymagana  jest obecność nauczyciela instrumentu głównego.


Istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu na okres wakacji, po uiszczeniu opłaty za 2 miesiące.

W przypadku, gdy do Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach uczęszcza dwójka i więcej dzieci, drugie z nich za wypożyczenie instrumentu płaci połowę kwoty 50,00 zł, a trzecie wypożycza bezpłatnie.


Płatności prosimy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Niwiskach:

11 9180 1034 2003 2001 3909 0003

Dokonując wpłaty za wypożyczanie instrumentu szkolnego, prosimy o wpisanie w tytule: „Wypożyczenie instrumentu” oraz imię i nazwisko ucznia.

 

ZOBOWIĄZUJE SIĘ UCZNIÓW DO DBANIA O DOBRĄ KONDYCJĘ INSTRUMENTU.