Zapisy do Szkoły

 

Wniosek kandydata do Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach
Kwestionariusz osobowy kandydata
Dane adresowe:
Informacje o opiekunach:Adnotacja lekarza o stanie zdrowia kandydata

Ze względów bezpieczeństwa na ten moment szkoła nie będzie wymagać obowiązkowej adnotacji lekarza o ogólnym stanie zdrowia dziecka i ewentualnych przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instrumencie, lub stosownego zaświadczenia lekarskiego. Ten ustawowy wymóg należy jednak spełnić w późniejszym czasie po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

Klauzula informacyjna
 1. Oświadczam, że po przyjęciu dziecka do Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach będę aktywnie współpracował/a ze szkołą w procesie wychowawczym i dydaktycznym, uczestniczył/a w zebraniach i wywiadówkach, oraz w terminach regulował/a opłaty za korzystanie z instrumentów w szkole.

 2. Dane dotyczące dziecka i jego rodziców (prawnych opiekunów) zbierane są zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 2474).

 3. Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celach rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach

 4. Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska kandydata w utworzonej liście kandydatów oraz w ogłoszeniu o wynikach przesłuchań wstępnych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 5. Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu będą wykorzystane wyłącznie do celów dokumentacyjnych, organizacyjnych i dydaktycznych szkoły zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (D.U.2019r., poz. 125) i zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

Wyrażenie zgody na publikację wizerunku dziecka
 1. Jako posiadający/a nieograniczoną władzę rodzicielską wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* (zaznaczyć właściwe pole poniżej) na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi identyfikującymi (imię i nazwisko, klasa)przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Niwiskach zarejestrowanego m.in. podczas zajęć, konkursów, uroczystości szkolnych i innych form aktywności kulturalno-oświatowej.

 2. Niniejsza zgoda odnosi się do utrwalania i wykorzystania wizerunku w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, w tym do dokumentowania działalności placówki.

 3. Udzielona zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do danych oraz o prawie do odwołania zgody w każdym czasie. Ponadto zostałem/am poinformowany/a, że dane powyższe nie będą przetwarzane przez Szkołę w żadnym innym celu niż wskazany powyżej.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych ucznia jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach, 36 -147 Niwiska 487 reprezentowana przez Dyrektora Szkoły,
 2. dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji procesu rekrutacji,dokumentacyjnych, organizacyjnych i dydaktycznych Szkoły napodstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,
 5. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody),bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: listownie na adres Administratora bądź e-mailowo iod@niwiska.pl
 10. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

captcha
Powered by BreezingForms

 

BIP

 

 

W Naszej Szkole nauczysz się grać na ...

Szybki Kontakt

Sekretariat: Andżelika Zielińska

Tel: /17/ 2279 022 

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres: 36-147, Niwiska 487

MAPA DOJAZDU

FACEBOOK

RADA RODZICÓW

 • Przewodniczący: Krzysztof Strzępka
 • Z-ca przewodniczącego: Marzena Pleban
 • Skarbnik: Agata Bartecka
 • Sekretarz: Dorota Partyka - Marcinkiewicz
 • Członkini: Anna Wilk

Numer konta bankowego:
52 9180 1034 2003 2000 7436 0001

Licznik odwiedzin.

1.png8.png2.png2.png0.png3.png4.png
Wizyt dzisiaj:394
Wizyt wczoraj:782
Wizyt w miesiacu:17593

 • IP: 3.238.94.194
 • Przeglądarka: Unknown
 • Wersja
 • System operacyjny: Unknown
1
Online

sobota, 21 maj 2022 13:25